Sunday 7 December 2014

ఇంతదూరం నడిచొచ్చాక - 10

~*~
అలవాట్లు
అలవాటైన సూత్రాలు
వ్యసనంగా మారాక వదులుకోవడం కష్టమే కావచ్చు
*
కొంత సడలిన దేహం
ఒకప్పుడు ఒంగినట్లు సహకరించకపోవచ్చు
జ్ఞానంతో అన్నిటినీ నేర్వడానికి మనసొప్పదు
*
నిశ్చలనదిపై
సాగివెళ్ళిన మరపడవొకటి
అలడిచేసే అలల్ని రేపుతుంది
సంధ్యాసమయంలో
అదే నది
గాలిసంగీతానికి వగలుపోయే అలలతో నాట్యమాడుతుంది
*
అక్కరకొచ్చేదాన్ని నేర్వడం తప్పనిసరి
దేహాన్ని
జాగ్రత్తల వంతెనపై నడపటం అవసరం
----------------------------
ణొతె : ఈ మధ్య స్పురిస్తూ స్పురిస్తూ, రాస్తూ రాస్తూ మధ్యలో ఆగిపోతుంది. అది సంపూర్ణమో కాదో ఎన్ని సార్లు చదివినా అర్థం అవ్వడంలేదు
మీ ఫీడ్ బ్యాక్ కావాలి
****

Saturday 29 November 2014

ఇంతదూరం నడిచి వచ్చాక - 9

~*~

చల్లుకుంటూవచ్చిన గింజల్ని
వెనక్కు తిరిగి 
మొలకలొచ్చాయో లేదో అని చూడటం కష్టమే

రూపం మార్చుకున్న ఊరిలో 
వదిలివచ్చిన 
బాల్య స్నేహితుల్ని వెతుక్కోవడం కష్టమే కావచ్చు

మానులైనీడనిచ్చే చెట్లుకు    
తన్ను నాటినదెవరో ఎలా తెలుస్తుంది?

**

పొరలపొరల జ్ఞాపకాలనుంచి
ప్రవహించిన నదిపాయొకటి
బాల్యంలో విన్న
సవతితల్లి అడవిలోకి వదిలేసిన  కథను వెంటాడుతుంది
తప్పిపోయిన దారిని వెదకడంలో
తెలియని శక్తొకటి సహకారమందిస్తుంది  
 

పచ్చదనన్నే మోసుకొస్తుందో
ఏడారితనాన్ని ముందుంచుతుందో 

వీచే గాలుల్లో
ముసురేసిన జల్లుల్లో
దీపమొకటి మిణుకు మిణుకుమంటుంది  

**
ఎగిరే జీల్లేడుగింజ దూదిపింజం
దేశాంతరాలలోకి విత్తనాన్ని మోసుకెళ్తుంది

విత్తనం 
నీ పరిమళం నిక్షిప్తంగా దాచివుంచుతుంది 

--------------------------
  28.11.2014 ఇండియా సమయం 14:51 గంటలు

Wednesday 26 November 2014

ఇంతదూరం నడిచి వచ్చాక - 8~*~
ఏకాంతం అనుకుని 
ఎవ్వరు సడిచెయ్యని చోటొకటి వెదుక్కొని
కూర్చొని
గతం వర్తమానలాల మధ్య చిక్కుకుపోయిన
మాయాజాలాన్ని విదిలించుకొని రావడం కష్టమే కావచ్చు
**
కాలానికి వేసిన గాలపు ఎరను కదుపుతున్నట్లు
ఆకుల మధ్య గాలి కదులుతుంటుంది
కంటికికన్పడని చేపకోసం
మనసు మున్కలువేస్తుంది

**
చిరునవ్వు పులుముకున్న బాల్యమిత్రులు
అవసారాలనవ్వును అతికించుకున్న సహోద్యోగులు
ఎదురెదురుగా కళ్ళెదుట వెళ్ళిపోతుంటారు
నవ్వుల వెనుక రహస్యాలకు
ఉగ్గబట్టిన శ్వాసకు
ఆ క్షణమెంతో దుర్భరమనిపిస్తుంది
**
కదలని స్థితిని చూసి
సాలీడు గూడల్లడం మొదలెడుతుంది
సాలెగూడల్లిక నైపుణ్యమే కావచ్చు
చేచిక్కించుకొనేందుకు మాయాజాలం కూడా
తెలిసీ తెలియక ఇరుక్కున్నవి ఏకాంతంలోనూ వెంటాడతాయి
ఎంతవెదకినా మొదలూ చివరా అంతుపట్టదు
**
సైనౌట్ చేసి సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాక
దారి మరచిన పక్షి అరుపుల్లోంచి
ఇల్లు
. .
. .
. .
. .
. .
గుర్తుకొస్తుంది

**
ఏకాంతం రేపటికి వాయిదా పడుతుంది


------------------------------------------------------
26.11.2014 ఇండియా సమయం 23:04 గంటలు

Saturday 15 November 2014

చాట్

~*~

జీవనం
నిత్య నడక, పరుగులు
ప్రాధాన్యతలు మారుతూ ఉంటాయి
ప్రాధాన్యత ఆసక్తిని తొక్కిపడుతుంది
ఒక్కోసారి మరుగైపోతుంది

**

ఏది కవిత్వం
ఏది జీవితం
ఏది ప్రాధాన్యత

**

ఒక సంభాషణ
నాతో నేను
నీతో నేను
అందరితో నేను

**

పని ప్రతిఫలానిస్తుంది
సంభాషణేమిస్తుంది
ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి సంభాషించి చూడు
నడకలో ఎక్కడొకచోట ఊతమిస్తుంది

కన్రెప్పమూసి
కళ్ళలోనే ఆలింగనంచేసుకో
ఏదీ ఎక్కడికీ పారిపోదు సుమా!

----

Radhi Radhikaతో మాట్లాడాక 14.11.2014

Saturday 8 November 2014

ఒక ఊహ

లేఖినిని
ఆవిష్కరించినదెవరో

నాలో
ఒక ఊహ స్పురించగానే
సర్రున ఎక్కడెక్కడో ప్రాకి  
చేతివేళ్ళలో చేరగానే
ఒక్కొక్క అక్షరం ఒకదానితో ఒకటి పేర్చబడుతుంది

కవితై మీముందు నిలుస్తుంది
...

Wednesday 5 November 2014

కనుమరుగైన మిత్రుడా!

రెవ. షాలేం రాజు, ఏలూరు  

సముద్రమంత దుఃఖానికి
ఒక్కసారిగా నేత్రాలివ్వడం
రెపరెప ఎగసే గుండెచప్పుళ్ళను పొదవి పట్టుకోవడం
ఎవ్వరికైనా సులువేమీ కాదు

**

చెట్టున పండిన ఆకులు రాలినట్టు
రాలిపోతున్న ఆనవాళ్ళకు
ఒంటరికొమ్మ
సాక్ష్యంగా నిలబడి ఉండటం కష్టమే కావచ్చు

**

ఒకొక్కటిగా
చితాబస్మమౌతున్న జ్ఞాపకాలు
సమాధులకు పుష్పగుచ్చాలు
కాసింత అనుబంధంతో హృదయాన్ని మెలిపెడుతుంటాయి
చూస్తున్న కళ్ళకు
రహదారిపై నడుస్తూ నడస్తూ
మలుపుతిరిగి కనబడనట్టు
దృశ్యాదృశ్యాల మధ్య మనసు చిక్కుకుంటుంది

**

కొన్ని
పాదముద్రలను వదిలేయడం
కొన్ని పాదముద్రలను వెదుక్కోవడం
అనివార్య నిరంతర పరిభ్రమణం
భావోద్రేకాలలో
పొంగే నదులు ఎండిన ఎడారులతో
జోలెనింపుకోవడం తప్పనిసరి

**

నాల్గక్షరాలను నదుల్లోముంచి
ఆరబెట్టినప్పుడు
ఎవరో ఒకరు జలధార పాయలను వెదుక్కోక మానరు

**

నా నుంచి కనుమరుగైన మిత్రుడా!
పదిలపరుచుకున్న
నీ అక్షరం, నీ పాదముద్రలకు నమస్కరిస్తాను

**

మిత్రులారా!
ఎన్నడైనా రహదారిలో నేను కనుమరుగైతే
సమాధులలో వెదక్కండి
అక్కడుంచేపూలు జ్ఞాపకాన్ని రగిలించేందుకేనని గుర్తుంచుకోండి
ఎప్పుడైనా నాతో కలివున్న
చిత్రంలో వెదకండి ఒక్క జ్ఞాపకమైనా దొరుకుతుంది.

--------
బావతోపాటు...... ఈ మధ్యకాలంలో కనుమరుగైన కొందరిని తలస్తూ


Friday 24 October 2014

ఒక సమయం
గాలి, వాన సర్దుమణిగాక
సంకేతంకోసం వెళ్ళిన
కాకి తిరిగిరాకపోవచ్చు
పావురం కాళీగానే తిరిగి తిరిగి రావచ్చు
ఒక సమయం
ఒక లేచిగురు
మళ్ళీ పావురం రాకకు
ఎదురుచూస్తుంటుంది

Thursday 16 October 2014

ఇంతదూరం నడచివచ్చాక - 7


~*~

చెట్టున పండిన ఆకులు రాలినట్టు
రాలిపోతున్న ఆనవాళ్ళకు
ఒంటరి కొమ్మ
సాక్ష్యంగా నిలబడి ఉండటం  కష్టమే కావచ్చు

**

ఒకొక్కటిగా
చితాబస్మమౌతున్న జ్ఞాపకాలు
సమాధులకు పుష్పగుచ్చాలు
కాసింత అనుబంధంతో హృదయాన్ని మెలిపెడుతుంటాయి

చూస్తున్న కళ్ళకు
రహదారిపై నడుస్తూ నడస్తూ
మలుపుతిరిగి కనబడనట్టు
దృశ్యాదృశ్యాల మధ్య మనసు చిక్కుకుంటుంది

**

కొన్ని
పాదముద్రలను వదిలేయడం
కొన్ని పాదముద్రలను వెదుక్కోవడం
అనివార్య నిరంతర పరిభ్రమణం

భావోద్రేకాలలో
పొంగే నదులు ఎండిన ఎడారులతో
జోలెనింపుకోవడం తప్పనిసరి

**

నాల్గక్షరాలను నదుల్లోముంచి
ఆరబెట్టినప్పుడు
ఎవరో ఒకరు  జలధార పాయలను వెదుక్కోక మానరు

**

నా నుంచి కనుమరుగైన మిత్రుడా!
పదిలపరుచుకున్న
నీ అక్షరం,నీ పాదముద్రలకు నమస్కరిస్తాను

**

మిత్రులారా!
ఎన్నడైనా రహదారిలో నేను కనుమరుగైతే
సమాధులలో వెదక్కండి
అక్కడుంచేపూలు జ్ఞాపకాన్ని రగిలించేందుకేనని గుర్తుంచుకోండి

ఎప్పుడైనా నాతో కలిసివున్న
చిత్రంలో వెదకండి ఒక్క జ్ఞాపకమైనా దొరుకుతుంది.

-----16.10.2014 12:50 గంటలు (ఇండియా సమయం) 

Wednesday 8 October 2014

ఇంతదూరం నడిచొచ్చాక - 6~*~
కొంత హోదాను
కొంత సౌఖ్యాన్ని అనుభవించాక
హఠాత్తుగా ప్రక్కకు పెట్టడం కష్టమే కావచ్చు.
ఊరి దూరాన్ని
అలా అలా ప్రయాణిస్తూ
ఒక్కసారిగా హోదాను సౌఖ్యాన్ని విడచి
సమూహంలోకి చొచ్చి
గంటా, రెండు గంటల ప్రయాణాన్ని
తోసుకుంటూ బస్సులో ఎక్కి
చెమట, పుగాకు ఇంకొంచెం మరేదైనా వాసనలతో
ఉక్కిరిబిక్కిరిచేసేవారి మధ్య
ఊరూరా ఆగుకుంటూ
అరుపులు తోపులాటలు
చంటిపిల్లల ఏడ్పులతో
విసుగుదలకు వినవచ్చే బూతుపదాల ధ్వనితో
ప్రయాణించడం కష్టమే కావచ్చు
***
అక్కడ
హోదాను గుర్తించి కూర్చోమని సీటెవ్వరు ఇవ్వరు
నిలబడ్డచోటులో ఎవరిశరీరం స్పర్శిస్తుందో
ఏ వాసన నాసికను తాకుతుందో
ప్రయాణం బయలుదేరినప్పుడు
వంటికి పూసుకున్న స్ప్రే ఎప్పుడో ఆవిరైపోయివుంటుంది
ఇక అవసరం హోదాల మధ్య
మనసు ఊగుతూ ఉంటుంది
పరిపరి విధాలా ఆలోచనలు పరుగెడుతుంటే
గమ్యం చాలా దూరమనిపిస్తుంది
చేరగలమో లేదోననే సందేహాలమధ్య గడియారం ఆగిపోయినట్లనిపిస్తుంది
ఈ జనమంతా క్రమశిక్షణలేని మట్టి మనుషులనిపిస్తారు.
**
ఒకప్పుడు
అదే దారిగుండా ప్రయాణించడాన్కి
ఎంత పడిగాపులో కదా!
అత్తా అంటునో, తాత అంటూనో, మామ్మా అంటునో
కిక్కిరిసి ఆలస్యంగావచ్చిన బస్సులోకి ఎక్కేందుకు సాయం చేయడం
ఊగిసలాడే గతుకుల దారులగుండా ప్రయాసేమి కాలేదు
**
ఇప్పుడు
నగరం కొత్త కొత్త పొరల్ని రహదారులగా కప్పుకున్నట్లు
అదే దుమ్మురేపే దార్లు అదే దూరం
ఏ పొరల్ని కప్పుకోలేదు
నాకే ఈ దారిప్పుడు కొత్తగావుంది
వదిలెళ్ళిన కాలగతిలో ఊరు ఊరుగానే వుంది
నేనే అభివృద్ధి పరుగుల వేటలో
నగరాల్ని మహానగరాల్ని కప్పుకోవాలని చూస్తూ
ఊరును మరచానేమో!
**
ఇప్పుడనిపిస్తుంది
దారినుంచి రహదారిగా మారలేని ఈ ఊర్ల మధ్య
నేను ఇంకా ప్రయాణించాల్సివుంది
~*~
08.10.2014 06:30 గంటలు (ఇండియా సమయం)

Wednesday 1 October 2014

ఇంతదూరం నడిచొచ్చాక - 5

~*~
పుస్తకాల అరను సర్దుతూ
నలిగి అట్టచిరిగిన పుస్తకమొకటి చేతిని తాకుతుంది
కళ్ళలోకి ప్రసరించిన జ్ఞాపకంతో మూర్చపోతాను
అక్షరాలను పద్యాలుగా పేర్చిన చోటుకు లాక్కెళుతుంది
~*~
ముడిపడ్డ కొన్ని ఆలోచనలు
పేజీల్లోంచి లేచివస్తాయి
~*~
ప్రేమించడం నేర్చిన సమయాలు
దూదిపింజం ఎగురుతున్నట్టు చిత్రాలు
పాటలు, పద్యాలు, కవిత్వాలు
లైబ్రరీలో దాక్కున్న వాక్యాలు
పొన్నగపూలు రాలినట్టు ఓ తెల్లని పరిమళం
~*~
గోడమీద రాసిన అక్షరమొకటి వెన్నంటి
నిన్నూ నన్నూ కలిపింది
ఎన్ని గంటలు మనమధ్య చర్చానెగడును రేపిందో
ఆయుధంగా భుజాన వేసుకుని ఎటో వెళ్ళిపోయావు
కాలేజీ గేటు దాటి
రద్దీ రోడ్డులో కలిసిపోయాను నేను
~*~
ఇంతదూరం వచ్చాక
ఎవరెక్కడని అడగొద్దు
జవాబులేని ప్రశ్నగా మిగిలిపోతుంది. 

Wednesday 24 September 2014

ఇంతదూరం నడిచొచ్చాక -4

~*~
నీ కోసమే
నీకు నాకు తెలిసిన పాటొకటి పాడుకుంటూ తిరుగుతున్నా

ఎక్కడికి పారిపోగలం
బాల్యంలో ఆ చివర నువ్వు, ఈ చివర నేను
క్రిందికి మీదికి ఊగినట్టు ఊగుతుంది మనసు

నిత్యం చూసే ముఖాల మధ్య
అక్కడే అతుక్కుపోవడం
ఎవ్వరూ గుర్తించని ముఖాన్ని తొడుక్కుని
ఎక్కడికో పారిపోవడం
నిత్యజీవనంలో ఏదైనా సాధ్యమే!

**

ముఖ కవళికలతో ఎవర్నో గుర్తించాననుకుంటాను
సమూహాలలో పడి ఎక్కడో ఏదొ మర్చిపోతాను

మట్టి పరిమళాన్ని గుర్తించాననుకుంటాను
సరికొత్త అత్తర్లు(స్ప్రేల)మధ్య నాసికను కోల్పోతాను

నాల్గక్షరాలను పాదాలకు చక్రల్లా కట్టుకుని
జ్ఞానానంతర రెక్కలు చాపి
ఖండాంతరాలకు ఎగిరిపోతాను

రెక్కలనెవరో దొంగిలించాక
అమ్మవేలుపట్టి నడిచిన ఆ ఇల్లు కళ్ళముందు కదలాడుతుంది

బహుశ అప్పుడు
ఎక్కడోపెట్టి మర్చిపోయినట్టు
అమ్మానాన్నల చిత్రంకూడా సమయానికి చిక్కకుండాపోతుంది

**

నీకు తెలుసా !
నా జేబునిండా ఎన్ని గుర్తింపు కార్డులో
అయినా
నన్నెవరు గుర్తించని
ప్రతి వసంతానికి కొత్తచిగురొచ్చినట్లు
ఆ వీధి, ఆ బడి, ఆ వూరు

**

ఎటూ పారిపోలేని వంటరి రాత్రి
గదిలో నాల్గు మూలలూ తిరిగుతూ
ఎవ్వరినో కలుసుకోవాలని ఇటూ అటూ తిరుగుతుంటాను

**

గాలిపటంకోసం దారపుకొసను ముడివేసినట్టు
అరె!
మీరు ఫలానా కదూ! అనే పిలుపొకటి వినిపిస్తుంది
కొత్తరెక్కలు మొలుచుకొస్తాయి

---------------------------------------------------
24.9.2014 మూడవ జాము 02:20 గంటలు(ఇండియా)

Tuesday 16 September 2014

సుమభాషితం


~*~

1
 సుతారంగా పూలల్లడం
ఓ కళ
ప్రతిదానికి ఒక సమయం ఉన్నట్టే
పూలల్లడాన్కి ఓ సమయం ఉంది

2
 పరిమళం నిండిన రేకల్ని
మునివేళ్ళతో పట్టుకుని
దారాన్ని ముడివేయడం
ఒకదానివెంటకటి చేర్చడం
కొన్ని చేతులకే సాధ్యం

3
మాటలల్లడం అందరూ నేర్చే విద్యే
మాటల్లో పరిమళాన్ని పొదగడం
ఒక మనసుతో మరో మనసును
కంటికి కనిపించని అనుబంధపు దారంతో
ముడివేయడమే క్లిష్టమైనది

4
పూలబాల పాడిన పాట
అప్పుడప్పుడూ చెవిలో దూరి ‘కరుణ ‘శ్రీని మేల్కొల్పుతుంది
అయినా సంవత్సరలుగా
కోటానుకోట్ల పూలమెడలో ఉరితాళ్ళు బిగుసుకుంటూనే ఉన్నాయి

5
 అన్నట్టు…
ప్రతి అవసరానికి ఏదొక పరికరాన్ని కనిపెట్టిన మనిషి
పూలల్లడానికి యంత్రమో పరికరమో కనిపెట్టాడా?

6
 పూలపరిమళం లాంటి మనుషుల్ని
సుకుమార రేకల్లాంటి మనసుల్ని
వార్ని కట్టివుంచే దారాల్ని
పొత్తిళ్ళకు మెత్తలు సిద్ధంచేసిన చేతుల్ని
బాల్యాన్ని బాల్యమిచ్చిన అనుబంధాల్నీ
దూరం దూరంగా వేళ్ళాడదీయడం
ఇప్పటి కళ్లలో మెరిసే కళ.

7
జీవితంలో
ఒక్కసారైనా పూలల్లడాన్కి ప్రయత్నించాలి.

Published : http://vihanga.com/?p=12737


దర్శిస్తే .....

కొండమీదనుంచి దృష్టిసారిస్తే
సుందరదృశ్యాలు కన్పడతాయి

అక్కడక్కడ కొన్ని కొండలు
నగరాలను చూపిస్తాయి

పాము మెలికలు తిరుగుతూ నడుస్తున్నట్టు
కొన్ని కొండలను తాకుతూ నదులు సాగిపోతాయి
చెట్లాకులతో హరితవస్త్రాన్ని ధరించి హొయలుపోతాయి

నదికి నిశ్చలత్వం లేనట్టే మనసు కూడా
కొద్దిసేపు ఆ నదిలో చేపనై ఈదాలని
ఈది ఈది అలసిన చేపకు రెక్కలొచ్చి
హరిత వస్త్రంపై వాలి సేదదీరాలని ఉవ్విళ్ళూరుతుంది

కొన్ని కొండలు దేవతానిలయాలు
వలయాలు వలయాలుగా చిక్కుకున్న మనిషి
వీటిమధ్య తిరుగుతూ ఉంటాడు

***

కొండలను పిండిచేసే రహస్యాన్ని పసిగట్టిన మనిషి
సొరంగాలు తవ్వి, రోడ్లు పరిచి
తన కనుసన్నల్లోకి తెచ్చుకోవాలనుకుంటాడు
సాధ్యమయ్యిందనుకున్నప్పుడు విర్రవీగుతాడు

తన రహస్యాలను విప్పనివాడు
ఇంకా కొన్ని కొండల రహస్యాలను దాచివుంచుతాడు

........13.9.2014 23:00 hours ISD

Wednesday 10 September 2014

కవిత రాయాలని నేను ఎన్నడూ ప్రయత్నించను

ఆలోచనల్ని మడచి
బద్దకంగా రాత్రి నిశ్శబ్దంలోకి జారుకోవాలనుకుంటాను
అనుకుంటాం గానీ
రాత్రి నిశ్శబ్దమైనదేమీ కాదు సుమా!

రాతిపొరల్లోంచి నేలపొరల్లోంచి
ప్రయాణించే ప్రవాహమొకటి మొదలౌతుంది

వరదనీటికి పోటెక్కిన నదీతీరాలను దాటలేక నిస్తేజంగా నిలబడిపోతాను

ప్రవాహాలలో ఈదడం ఓ సాహస కళ

*
చీకటిని ముసుగుగా తెచ్చుకున్న రాత్రి
రోజూ నే నడిచే చోటుల్లోనే భయపెట్టాలని చూస్తుంది

*
పూలకుండీలో కనకాంబరవిత్తనం పగిలిన చప్పుడు

పక్కింటిలో పాలకేడ్చే పసిపిల్లల  ఏడ్పు 

రాత్రిని పెనవేసుకున్న దేహాల శ్వాసలు                     

నిద్రరాని రాత్రినీ
నిర్లక్షానికి గురయ్యే ముసలితనంతో గెలవాలనే మూల్గులు

నిద్రలేపి
ట్రాఫిక్ ఆక్షలు లేని రహదారులగుండా
బ్రేకులేని వాహనంలో కూర్చోబెడుతుంది

అప్పుడే పడుతున్న తుంపర జడివానగా మారుతుంది
అలజడిరేపేందుకు గాలి తోడౌతుంది

ఒక బెదురు
ఒక ప్రకంపన
ఒక సందిగ్దం
లోయలగుండా, వరద ప్రవాహాలగుండా కొట్టుకుపోతున్నట్టే
*
ఒక్కొక్కటిగా
అక్షరాలు ఒదగబడతాయి
*
కనులు తెరిస్తే
తూర్పున వెలుగు రేఖకు
చీకటి ఎలా పారిపోయిందో గుర్తుకు రాదు

ఇక కవితై మీ ముందు కూర్చుంటుంది 
9.9.2014 00:20 hours ISD
******

Monday 8 September 2014

ఏదైనా రాద్దామా! వద్దా!!

~*~
గోడలపై అలా
ఉప్పొంగిన సముద్రపు అలలా
రాయడానికి ఏమైనా ఉందా
గోడలిప్పుడు వీధుల్లో లేవు
ప్రపంచవీధుల్లోకి వచ్చాయి
నిద్రరాని రాత్రిని కత్తిరిస్తూ
గోడలపై ఎదో రాయాలని
గోడనిప్పుడు దేనికి ప్రతీక చేయలంటారు!
~*~ 
అలా బాల్యంలోకి నడిచివెళ్తే
నివాసాలమధ్య గోడలెక్కడా కన్పడవేం!
~*~
ఒకప్పుడు
 
గోడపై నల్లబోర్డుమీదా రాసినవాటిని
 
ఎప్పటికప్పుడు చెరిపేసినా
జ్ఞానమేదో వికసించిందంపించేది
ఒకప్పుడు 
గోడమీద రాతల్ని చదివి
 
ఎవరి తలరాతలో మార్చడానికి
ఉప్పెనయ్యేందుకు ప్రవాహాలు కదిలేవి
ఒకప్పుడు
కొందరు మిత్రులు కలిసి
రాత్రివేళల్లో గోడలపై రాస్తున్నప్పుడు
వెంటపడ్డ కుక్కలు, మీదపడ్డ లాఠీలు
చెప్పుకోలేని అనుభవ జ్ఞాపకాలు
ఇప్పుడు
ఎవరి గోడను వారు అందంగా అలంకరిస్తారు
*
అప్పుడూ ఇప్పుడూ
గోడలపై
వ్యాపార ప్రకటనలు, సినిమా పోస్టర్లు
పూలదండలు, బురద, పేడముద్దలు
ప్రవృత్తి సంకేతాలు

***

7.9.2014 02:40 hours ISD

Friday 5 September 2014

ఇంతదూరం నడిచొచ్చాక - 3


~*~

నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాని చెప్పలేని
ఒకానొక సందిగ్దావస్థలో
మొగ్గతొడిగిన ప్రేమ
లోలోనదాగి
పుస్తకంలోనే ఎండిపోయింది
ఇప్పుడు
వయస్సు తెచ్చిన ధైర్యమో, అనుభవమో
కథలు కథలుగా
మాటలు పొరలు పొరలుగా
ఎందరిముందైనా విప్పాలని చూస్తుంది

~*~

కొన్ని సిగ్గులపరదాలు తొలగిపోయాక
ఎగిరొచ్చే సీతాకోకచిలుకల ఊహలకు కిటికీలు మూసుకుపోయాక
ప్రతిస్పందనేది ఉండదు కదా!
అయినా
నిలబడ్డ చోటులోకి ఎగిరొచ్చే పిట్టలకు
తీరిగ్గా
కొన్ని గింజలు జల్లడమే!
ఒక్కసారి
ఎగిరిపోయిన పిచ్చుక
మళ్ళీ వస్తుందనే నమ్మకమేమీ లేదు

~*~

క్లాసు రూమో, లైబ్రరీయో
చేతులుమార్చుకున్న నోట్సు
ప్రత్యేకదుస్తుల్లో అలంకరణో
బస్సుకోసం నడిచిన కొద్దిదూరమో
దూరంగా మూగగాచూస్తూ గడిచిపోయిన కాలమో
ఒకానొక క్షణానికి కొంచెం జీవంపోసి
చిత్రించడాన్కి చేసే ప్రయత్నం
వర్తమానంలో నూతనుత్సాహాన్నిస్తుంది

4.9.2014.......08:20 hours ISD

Thursday 4 September 2014

ఇంతదూరం నడిచొచ్చాక - 2

~*~
Photo :కాశి రాజు  

చెరువులను వెతుక్కుంటూ
కలువలను తెంపుకోవడం కష్టమే కావచ్చు
బురదంటిన కాళ్ళతో
కొన్ని
తామర/కలువ పూలను మిత్రులకివ్వడంలో
ఏముండేదో అంచనావేయడం సులువేనంటారా!

తిరిగిన మలుపులూ
బసచేసిన మజిలీలూ
పొందిన అనుభవాలూ
కలసుకున్న అనుబంధాలూ
అన్నింటిమధ్య
బహుశ
మనోపలకంలో తామర/కలువలు చెరిగిపోవచ్చు
ఎండిపోయిన చెరువుగట్లపై
దారులు విడిపోయినట్లు
చెరోభావజాలాల దారులయ్యాక
అందుకున్న స్నేహహస్తం
భుజం తట్టిన ప్రోత్సహక స్పర్శ
ఎక్కడ మూటగా మిగిలిపోయిందో వెదకాల్సిందీ
పురావస్తు పరిశోధనలా తవ్వుకోవల్సిందేదీ లేదనిపిస్తుంది

~*~

గడచిన కాలం
ఏదొక భావావేశాన్ని దాచివుంచుతుంది !

~*~

వస్తుప్రపంచాన్కి కొలమానాలెక్కువ
అందుకే
ఏదీ ఎక్కువకాలం ఉండదు

నీవు నన్నూ
నేను నిన్నూ వెదకటం కష్టమే !
తెలియనితనపు సమయంలో
నవ్వినప్పుడు రాలిపడ్డ రేకల్లో
ఎంతోకొంత పరిమళం నాసికలో
రెప్పల్నిదాటి రాలిపడ్డ చుక్కలు
ఘనీభవించిన స్పటికమై దాగివుంటాయి

~*~

వెదకినప్పుడే కదా ఏదైనా దొరికేది !
అందుకు
కలవరేకుల కన్నుల్ని తెరవాల్సిందేగా !

...........29.8.2014.....13:00 Hours ISD

(ఎత్తుగడ మరియు ముందు  రాసిన కవితలోని పదాలు ఉన్నాయిందులో.)

ఇంతదూరం నడిచొచ్చాక - 1

దారిని వెతుక్కుంటూ
వెనక్కు వెళ్ళడం కష్టమే కావచ్చు
తిరిగిన మలుపులూ
బసచేసిన మజిలీలూ
పొందిన అనుభవాలూ
కలసుకున్న అనుబంధాలూ
బహుశ
మనోపలకంనుండి చెరిగిపోవచ్చు
పురావస్తు పరిశోధనలా తవ్వుకోవల్సిందే !

అందుకున్న స్నేహహస్తం
భుజం తట్టిన ప్రోత్సహక స్పర్శ
ఎక్కడ మూటగా మిగిలిపోయిందో వెదకాల్సిందే!

~*~

అపజయాలూ
అవమానాలూ
ఆనందాలూ
సన్మానాలూ
ఏదొక భావావేశాన్ని దాచివుంచుతాయి !

~*~

వస్తుప్రపంచాన్కి కొలమానాలెక్కువ
అందుకే
ఏదీ ఎక్కువకాలం ఉండదు
నవ్వుతూ ఏడ్వటం
ఏడుస్తూ నవ్వడం
రెంటినీ దిగమింగడం కష్టమే !
నవ్వినప్పుడు రాలిపడ్డ రేకల్లో
ఎంతోకొంత పరిమళం నాసికలో
రెప్పల్నిదాటి రాలిపడ్డ చుక్కలు
ఘనీభవించిన స్పటికమై దాగివుంటాయి

~*~

వెదకినప్పుడే కదా ఏదైనా దొరికేది !

..............................29.8.2014 08:30  

Tuesday 19 August 2014

ప్రయాణం


నీవు నేనూ 
ఎప్పుడో కలిసాం అంతే!

తోపుల వెంబడి, బోదుల వెంబడి
 
చెరోమూల నాటబడ్డాక
ప్రయాణించడం మరచిపోతాం
వేర్లూ, కాండాలూ
 
ప్రయాణాలకు అడ్డు తగుల్తాయి

నీ చుట్టు పెరిగేవీ
నాచుట్టూ మొలిచేవీ వేరు వేరు కదా!

చెమటెక్కే పనుల్లో సేదదీరేందుకో
దించిన కల్లుముంతను తాగేందుకో
ఎవరొ ఒకరు ఆ నీడను చేరి
మాటల్లో నిన్నూ నన్నూ ముడివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు

ఎండనూ, వాననూ
గాయాలను, హేయాలనూ
తుఫానులనూ, వడగాడ్పులనూ
దాచుకున్నవేవో ఒకొక్కటిగా విప్పుతారు 

~*~

నడకలు
అన్నీ ఒకేలా ఉండవు గదా!

ఎక్కడో చీలిన దారులు

ప్రయాణిస్తే కదా ఎవ్వరైనా 
ఎదురుపడేది, కలిసేది

Tuesday 22 July 2014

అమ్మను తలపోస్తూ

~*~

కాలం చిత్రంగా కదిలిపోతుంది
కొందరు చెప్పి
కొందరు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతారు
అలాచూస్తున్న కంటికి
జ్ఞాపకం మెల్లగా
భూమిని తాకిన ఆకాశంలా కనిపిస్తుంది
నీవు లేకుండనే రెండు దశాబ్దాలు గడచిపోయాయి
**
నేను కడుపున పడ్డప్పుడు ఎలా తలచావో
అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు ఏమి వూహించావో
జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించిన వాక్యాన్ని కనులకు అంటించి పోయావు
**
కాలచక్రంలో ఏడుగురికి ఊపిరిపోసావు
ప్రతికాన్పు పునర్జన్మయితే
ఆరుసార్లు తిరిగి తిరిగి జన్మించావు
బహుమానాల, స్వాస్థ్యాల
అడుగులను తీర్చిదిద్దేందుకు
బాధలను సహించిన దేహం ఎటుగా కనుమరుగయ్యిందో కదా!
**
ప్రతివేకువలో  సన్నుతించిన గానం
చెవిలో ధ్వనిస్తూ నన్ను పురికొల్పుతూనేవుంది
నీవూ నేనూ కలిసే చోటు సమయం వుందనేగా మన విశ్వాసం!
**
అమ్మా!
చిన్నీ! నాన్నా! అని పిలిపించుకొనేందుకు
నీ వేలుపట్టి నడవాలనివుంది
**

Wednesday 16 July 2014

నేను నీకు తెలుసంటావా?

~*~

ఎన్నాళ్ళపరిచయంమనది!

ఏ ప్లాట్‌ఫారం మీదో ఎదురయ్యిన ఎప్పటిదో తెలిసిన ముఖం
ఎంతకీ గుర్తురాని జ్ఞాపకమై కదిలిపోతుంది

ఆసుపత్రి మెట్లపై దిగాలుగా కూర్చున్న బాదాతప్త దేహం
ఏ బంధాన్నీ ముడివేస్తున్న గాలి అలల కలబోత

ఎప్పుడో విన్న
మహ్మద్‌రఫీ ముకేష్ సైగల్‌ల గాత్రంవెనుక సంగీతం

ఈ పరుగెడుతున్న నగరాన్ని
బాల్యంలో ఎప్పుడూ స్వప్నించలేదు
వలసపక్షుల గుంపులగుంపుల రెక్కలచప్పుళ్ళు
అప్పుడూ ఇప్పుడూ అలానేవున్నాయి

వెన్నెలరాత్రిలో రాలిపడ్డ నైట్‌క్వీన్ పరిమళం
నీ మీదుగా సన్నగా ప్రవహిస్తోంది

ఒకరికొకరం ఇక్కడే తచ్చాడుతూ పోల్చుకోలేం
అయినా
నీవు నాకు తెలిసినట్టే ఆకులు వూగుతున్నట్టూ జ్ఞాపకమొకటి వెంటాడుతుంది

అనంత దారంతో గాలిపటం ఎగురుతూనేవుంటుంది

...................................14.07.2014 22:43 hours ISD

Monday 14 July 2014

???


నీ శ్రమవున్నంత మాత్రాన ఈ రహదారి సొంతమేమీ కాదు
కొందరు ముళ్ళను నరుక్కుంటూ కాలిబాటలో నడిచివెళ్ళారు
కొందరు కంకరరాళ్ళను పరచుకుంటూ ఎడ్లబళ్ళను తోలుకెళ్ళారు
దోచుకున్న సంపదను తరలించేందుకు
చెమటచుక్కల ఇందనాలతో రోడ్డురోళ్ళను నడిపారు కొందరు
ఊరు నాల్గక్షరాలు నేర్చాక
కాలిబాట రోడ్డయ్యింది
నాచుట్టూ పరుచుకున్న విషవలయంలో
ఊర్లోని రోడ్డు ఊరుమీదనుంచి రహదారిగా మారింది
నేనింకా తొక్కాలనుకునే సైకిలికిప్పుడు
ఆ రహదారిపై అనుమతిలేదు
నా ఊరిదేహభాగమైన రహదారిపై
కారు నడపాలంటే, బస్సెక్కివెళ్ళాలంటే పన్నుచెల్లించాల్సిందే!

 * * *

కాలిబాటకు కాలంలో ఎన్ని మార్పులు

* * *

అంతర్జాల ప్రయాణంలో
మార్పువెంట మార్పులు
నాదైనదేదీ నాది కాదు

*******************25.5.2014 6:00 - 7:25 pm ISD

Tuesday 1 July 2014

50+ ....!


~*~
నాలుకకు కత్తెర కావాలి
మాటలనాపేందుకు కాదు
రుచులను కత్తిరించేందుకు
నాలుకకు పూతకావాలి
ఏది అందించినా ఒకేలా ఉండేందుకు
ఏం వయసు మీదపడిందని కాదు
బరువెక్కిన కాయం ఏ అనారోగ్యానికి ద్వారం తెరుస్తుందోనని

***

ఆ వేసవి కాలం గుర్తుందా
ఉప్పుకారంతో తిన్న పుల్లమామిడికాయలు
మోచేతులవరకూ కార్చుకుంటూ తిన్న రసాలు
నువ్వు ఎక్కువ తింతావో, నేను ఎక్కువతింటానో
లెక్కలేస్తూ తిన్న ముంజెకాయలు
ఎండలో తిరగొద్దని, తిరగకుండావున్నందుకు
జేబుల్లో పోసిన వేరుశెనగలు, చేతికిచ్చిన బెల్లంముక్క
ఇపుడు నిషిద్దాల జాబితాలోకి చేరాయి
పండిన ముక్కైనా, ఊరగాయ ముక్కైనా
చెక్కెర రక్తపోటులను మార్చేస్తుంది

***

దోస్తులతో పోటీపడి తిన్న సందర్భాలు
నోరూరించే జ్ఞాపకాలు మాత్రమే

***

అన్నం పులిహోరకు గారెలకు
నాలుక అర్రులు చాస్తుంది
ఇక బిర్యానీ అంటావా!
వాసన చూసినా పాపంమూటగట్టుకున్నట్టౌతుంది
రొయ్యలు, పీతలు ఊహించడమే మహాపాతకమౌతుంది

***

ఆరోగ్యసూత్రాల జాబితాతో
ఆ గదిలో డాక్టరు ఎదురుచూస్తున్నాడు
జాబితా తెలీయనివేమీ కాదు
కానీ
నాలుకకు కత్తెర కావాలి
రుచులను కత్తిరించేందుకు
కొన్ని మొలకలో
మరికొన్ని పచ్చి ముక్కలో తినేందుకు
నాలుకకు పూతకావాలి
ఏది అందించినా ఒకేలా ఉండేందుకు


...........29.6.2014

Friday 27 June 2014

నా నంబరు మారలేదు

~*~
నాకు మొబైలిప్పుడు కేవలం
సాంకేతిక సమాచార సాధనమే కాదు
నా దేహాన్ని, ఆలోచనల్ని వైబ్రేట్‌చేసే పరికరం కూడా.

అవసరాలమధ్య అనుసంధానమౌతున్న అనేకనెంబర్లతోపాటు
నీ నంబరు అలానేవుంది
అప్పుడప్పుడూ ఏదొకటి వెదకుతున్నప్పుడు
నీ పేరుతో నంబరు కన్పిస్తుంది
అంతటి వెదకులాటలో
ఓ జ్ఞాపకం సన్నగా తడుతుంది
ఒక్కసారి ప్రయత్నిద్దామని మదిలో తొలుస్తుంది
ప్రయత్నించిన వెనువెంటనే కలిసుంటే ఈ పద్యమే లేదు
అందుబాటులో లేవనో, పరిథిలో లేవనో పదే పదే పలుకుతుంది

దగ్గరవ్వాలనే ఆలోచనకు
విభజన రేఖేదో అడ్డమొస్తుందేమో!

వాణిజ్య బేరీజులమధ్య నెంబర్లు మారుస్తుంటాము
కానీ ఆది నా దగ్గర వుండదు

వాడని నెంబర్లను తీసివేస్తుంటాము
మరి నా నంబరు నీ దగ్గరుందో లేదో

నాకిప్పుడు
నీ పిలుపునుంచో, మాటల్లోంచో పొందే తరంగ తాకిడికోసం
నీ నుంచి రింగు కావాలి
నా నెంబరు మారలేదు సుమా!

హఠాత్తుగా
జీవితాన్ని ఏమీ మార్చలేదు

అయినా
అదే ఐడియా 9912159531
***

19.6.2014 04:37 hours ISD

Friday 30 May 2014

జీవన గమనం - కవిత - విశ్లేషణ ఎం. నారాయణ శర్మ


ఈనాటి కవిత-33
_______________________
జాన్ హైడ్ కనుమూరి-జీవన గమనం


ఉదయమైనట్లు అలారంచెప్పింది
వడివడిగా పలకరింపుల ఎస్ఎంస్సులు
అల్పాహారా సమయం
చానళ్ళలోనో, ఆన్‌లైన్‌లోనో కొన్నివార్తలు కళ్ళముందు స్క్రోరింగులు

ఇరుక్కుపోయే రహదారుల్లోకి నా కారునడపాలిక
అర్జెంటయితే ఓ మిస్స్‌కాల్ చెయ్యి
నీతో పనివుంది ఆఫీసుకెళ్ళగానే ఆన్‌లైన్లోకి రా!

రూపాయి పతనాలు
రాజకీయ ధర్నాలు
నమ్మించి మోసంచేసే పధకాలు ...వాటంతటవే జరిగిపోతాయి!

ఇప్పుడు సమయంలేదు
రావాలంటే ఎన్ని ఆంక్షలో, ఎంతకర్చో తెలుసా నీకు
బాల్యం అందమయినదే
అదే తలపోస్తూ దాటివచ్చిన ఖండాంతరాలలో మనలేను!

మీటింగులు, అప్పాయింట్‌మెంట్సుతో
డైరీ ఎప్పుడో నిండిపోయింది.

ఆన్‌లైన్‌లో ఆకుపచ్చగా కన్పించినంతమాత్రాన
నీతో నాల్గక్షరాలు చాట్ చెయ్యలేను
అంతకంటే అవరమైన వారితో సంబాషణలో వున్నాను
అది నీకు తెలియాల్సిన అవసరంలేదు
నా పనులు నాకున్నాయి

నువ్వు ఎలావుంటే నాకేంటి?
నీవుపెట్టే స్టేటస్సుకు ఏదొక సమయంలో లైకు పెడ్తాలే!
..................................................1.9.2013,  06.55 hours. ISD

ప్రపంచీకరణ తరువాత జీవన గమనంలో మార్పు వచ్చింది.ఈ మార్పుతో బాటు ఆధునికావసరాలు కొత్తగా జీవితంలో చేరిన పరికరాలు.వీటన్నిటికి కావలసిన ఆదాయపు వేట.ఇందులో మనిషి సామజిక దశనికోల్పోయి ఆర్థిక పశువుగా మిగిలాడు. ఈ క్రమంలో యాంత్రిక జీవనానికి అలవాటు పడి పోయాడు.
ఈ ఆధునిక, ఆధునికానాంతర స్థితిలో మనిషి జీవితాన్ని నిర్వచించే ప్రయత్నం జాన్ హైడ్ కనుమూరి కవిత "జీవన గమనం"చేసింది.
"ఉదయమైనట్లు అలారంచెప్పింది
వడివడిగా పలకరింపుల ఎస్ఎంస్సులు
అల్పాహారా సమయం
చానళ్ళలోనో, ఆన్‌లైన్‌లోనో కొన్నివార్తలు కళ్ళముందు స్క్రోరింగులు "

ఉదయం నించి ప్రతి అంశం యాంత్రికమైన తీరు మనిషి తన మారిపోయి ప్రతీ అవసరానికి యంత్రం మీద ఆధార పడి తన ఉనికిని మార్చుకున్నాడు.
"ఇప్పుడు సమయంలేదు
రావాలంటే ఎన్ని ఆంక్షలో, ఎంతకర్చో తెలుసా నీకు
బాల్యం అందమయినదే
అదే తలపోస్తూ దాటివచ్చిన ఖండాతరాలలో మనలేను!"
"మీటింగులు, అప్పాయింట్‌మెంట్సుతో
డైరీ ఎప్పుడో నిండిపోయింది."

తన జీవితానికి ఙ్ఞాపకానికి, ఊరికి, బాల్యానికి తానుగా దూరమవుతున్న అంశం. రోజూవారి జీవితం ఇరుకుగా మారుతున్న స్థితి ఇవన్ని ఈకవిత లో కనిపిస్తాయి. ఆత్మీయతలు కూడ యాంత్రికంగా మారిన స్థితితో కవిత ముగుస్తుంది.
జాన్ గారి వచనం ఎక్కువగా వస్తువు పైనే ఆధార పడింది. ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేని ఈ తరహా కవితని "సరళ కవిత(plain poem)అంటారు.అత్యంత సూక్ష్మంగా జీవితాన్ని పరిశీలించిన నేపథ్యం ఇందులో ఉంది.
ప్రపంచీకరణ తరువాత జీవితం అనే వస్తువు సాహిత్యంలో మరింత విస్తృతమయింది. ఈ క్రమంలో జీవితంలోని ఒక రోజుని గడుపుతున్న క్రమాన్ని కవితగా అందించారు.
అభినందనలు జాన్ హైడ్ కనుమూరి గారు.

.......................................... విశ్లేషణ ఎం. నారాయణ శర్మ
comments from fb
  • Pusyami Sagar జాన్ గారి వచనం ఎక్కువగా వస్తువు పైనే ఆధార పడింది.ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేని ఈ తరహా కవితని "సరళ కవిత(plain poem)అంటారు.అత్యంత సూక్ష్మంగా జీవితాన్ని పరిశీలించిన నేపథ్యం ఇందులో ఉంది.
    chala saralm ga vunna lotina vishelshana chakkaga selaviccharu sharma sir, John Hyde gariki abinandanalu ..
  • Humorist N Humanist Varchaswi Yes! His poem is 'plain' ... but ex'plain's a lot! Thanx for the nice review.
  • Kavi Yakoob జాన్ గారి వచనం ఎక్కువగా వస్తువు పైనే ఆధార పడింది.ఎలాంటి ఆర్భాటాలు లేని ఈ తరహా కవితని "సరళ కవిత(plain poem)అంటారు.అత్యంత సూక్ష్మంగా జీవితాన్ని పరిశీలించిన నేపథ్యం ఇందులో ఉంది./జయహో !
  • బాలసుధాకర్ మౌళి ప్రపంచీకరణ తరువాతజీవితం అనే వస్తువు సాహిత్యంలో మరింత విస్తృతమయింది.
  • Bhavani Phani విశ్లేషణ తో పాటు గా పూర్తి కవిత కూడా ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది 
    అంతకుముందు చదవని వారికోసం